Zkoušky na zkoušku

Zkoušky na zkoušku – 5., 7. a 9. ročník

Každý rok pořádám setkání pro žáky kurzu matematiky a českého jazyka, kde si mohou vyzkoušet “nanečisto” řešit přijímačkový test. Pracují přímo do záznamových archů, pak následně společně procházíme řešení a testy obodujeme. Je to pro děti úplně nový typ zkoušky, se kterým se většinou ještě nesetkaly.

S kolegyní připravíme: – zadání testů M a Čj ( bude v online verzi, zůstane dětem i domů)  – záznamové archy   – pokyny k řešení    –  natočíme ke každé úloze řešení s podrobným vysvětlením a bodováním,         – prostory

Vaše dítě díky těmto dnům:  

– vyřeší v daném časovém limitu připravené testy (Čj a M), následně prodiskutujeme chyby a obodujeme výsledky

– se naučí, jak pracovat s časem (70 min na cca 35 otázek – to je velmi náročná záležitost)

– prodiskutujeme, jakou strategii volit při řešení úloh

– projdeme specifické požadavky této zkoušky (je to opravdu něco úplně jiného než písemky ve škole)

– získá závěrečnou možnost si vyjasnit jakékoli nedostatky s paní učitelkou českého jazyka a se mnou v matematice.

Termíny: 12. března a 19. března vždy od 9:00 do 13:00  – Každý termín bude jiný test. Můžete se zúčastnit obou.

Cena: 1 termín (12. 3. nebo 19.3.)  – (za testy – matematika + český jazyk s rozborem a reflexí) – 700 Kč

2 termíny ( 12. 3. i 19.3.) – Žáci absolvují dva různé testy (vždy M+Čj) – 1300 Kč 

 1 x Online test  – Zašlu Vám online test(M + Čj), který si žáci můžou kdykoli vyzkoušet a opakovaně se k němu vracet                   – 500 Kč

 2 x Online test – Zašlu Vám dva různé online testy ( M+Čj )   – 800 Kč

Ukázka testu(v plné verzi je včetně čj) : https://padlet.com/zsbaska/vodn-test-5ntnbpizzvmhylwu

————————————————————————————————————————————–

Jak se přihlásit? Na adrese: chrobakt@seznam.cz – napište, v kterých dnech se zúčastníte …. Počet míst je samozřejmě omezen.

Částku přineste na lekci matematiky do konce února. Pro zájemce o online test pošlu info po přihlášení.

Kde: Schafferscholl (Hálkova 927, Frýdek – Místek)

S sebou: Psací a rýsovací potřeby, přezuvky, svačinu, pití, počítač nebo telefon (žáci dostanou zadání v online formě, psát budou do záznamových archů), sluchátka (po testu si můžou pustit řešení úloh, kde postupně vysvětlujeme řešení).