Lektorování

V posledních letech se velmi intenzivně věnuji lektorování učitelů ZŠ a SŠ a výuce studentů Ostravské univerzity. Lektorování je pro mě radostí a možností šířit metody aktivního učení.

Upozorňuji, že mé workshopy jsou intenzivní a dosti prožitkové (nejsem dobrý ve čtení prezentací 🙂

Témata, které lektoruji: Pro ZŠ, SŠ, VŠ, ale i MŠ 🙂

Formativní hodnocení v matematice 

Diferenciace výuky ( jak zapojit slabší i nadané žáky)

Matematická gramotnost

Jak smysluplně připravit žáky na příjímací zkoušky

Tvorba, organizace hodin a výuky

Konstruktivismus v matematice

Jak pracovat s nadanými žáky

Tandemová výuka

Čtenářství v matematice

Mezipředmětové vztahy ( Chemie, fyzika, matematika)

Jak aktivizovat žáky

Jak pořádat matematické kavárny pro rodiče

Učení pro budoucnost ( 4K – komunikace, kooperace, krit. myšlení, kreativita)

Dvoudenní lektorování pro učitelé SŠ – Nadaný žák – Ostravice 2022

Formativní hodnocení – Zlín 2022 – 2 x 25 učitelů – OKAP

Lektorovi T. Chrobákovi (formativní hodnocení) chci vzkázat
Vaše dílna byla moc fajn, velmi přínosná. Celkově se mi líbí váš přístup k hodinám matematiky, k žákům, možná více než formativní hodnocení si z vaší hodiny beru právě pozitivní přístup a nápady do jednotlivých hodin. Děkuji moc
Super, děti ho musí milovat za optimistický přístup a nadšení, které z něj čiší.
Bylo to velice inspirativní.
Díky za inspirativní videa z hodin!
Děkuji za inspiraci
Milým a veselým přístupem jste mě osvětlil problematiku formativního hodnocení. Oceňuji praktické příklady, na kterých jsme všichni společně pracovali, takže čas s Vámi uběhl velmi rychle. Mám v úmyslu vyzkoušet Vaši metodu přípravy na příjímací zkoušky.
perfektní
Velimi podnětné, obohatilo mě to o nové postupy zadávání příkladů k řešení.
Děkuji moc za inspirativní příklady, které jsou v praxi velmi využitelné. Gradované úlohy jsou výborné pro diferenciaci výuky, využívám je. Uvítám konkrétní řady dalších gradovaných úloh. Velmi se mi líbil slovní popis grafu, kdy musí děti prokázat jak vyjadřovací schopnosti, tak matematické myšlení, což je pro dnešní výuku moc důležité. Rozhodně využiji na skupinovou práci.
 
Moc se mě to líbilo, ještě aby byla možnost takové příklady někde najít. Nechcete je vydat knižně?
Opět velmi pěkně a atraktivně připravený seminář. Nenudil ani na chvíli. Rád se opět účastním případných dalších vašich aktivit.
Pestrý zajímavý seminář. 
 
Skvělá inspirace.
 
Děkuji za jeho entuziasmus. Spoustu věcí, které ukazoval, jsem znala, sama používám, jen jsem ztratila to nadšení, neboť mě přípravy na takové hodiny vysávají. Bylo fajn si toto nadšení pro věc připomenout. Možná, by neškodilo, kdyby vydal sbírku příkladů z jeho praxe. Ušetřil byl učitelkám s malými dětmi, barákem, zahradou spooooustu času. Děkuji.
Pane Chrobáku, příjemná hodinka, pro mě další pošťouchnutí vrhnout se do gradovaných úloh. Díky Vaší ukázce si to umím zase více představit.
Co se týká formativního hodnocení, pak mně občas ve Vašem projevu trhalo uši:“výborný“, „perfektní“, „říct, co se povedlo“.
Mám to tak, že FH formuje děti k tomu, že ví, co se jim povedlo, co ne a já jim přes dotazy ke kritériím mohu pomoct tu cestu k vědění o tom, jak na tom jsou, najít.
Těším se, že pokud se paní Patíkové podaří v projektu pokračovat, že Vás pozve i příště a dovezete nám něco dalšího, co nás bude inspirovat
děkuji
Lekce byla velice přínosná. Od začátku do konce jsem byla ve střehu a vůbec jsem se nenudila. Díky za to
 
Velmi mě zaujaly gradované úlohy i zajímavá forma přípravy žáků k přijímacím zkouškám. Postupně vyzkouším. Děkuji za inspiraci. 
Jste nadšený a úspěšný učitel, jen tak dále pokračujte. Děkuji Vám za nápady, jak využít formaticní hodnocení ve výuce.
super pozitivní energie lektora  a její přenos na publikum ( i dětské)
 Vážený pane učiteli,
oceňuji Váš poutavý seminář. Byl zajímavý, příkladný a inspirativní.
Budu se těšit na další setkání.
S pozdravem
Žaneta Geržičáková
Začla jsem přemýšlet o hodnocení jinak. Zaujala mě i příprava na přijímací zkoušky. Zkusím to.